Lactobacillus GG påverkar försvarssystemet

Lactobacillus GG aktiverar kroppens försvarsmekanismer genom att öka bildandet av antikroppar mot sjukdomar. Antikropparna som bildas i tarmsystemet förs även vidare till andra delar av kroppen, bland annat till luftvägarnas slemhinnor, vilket stärker kroppens motståndskraft som helhet.

 Tarmsystemets slemhinna fungerar som en skyddande vägg mot skadliga bakterier, virus och olika föreningar som orsakar inflammationer. Lactobacillus GG stärker och reparerar tarmväggen, och förhindrar således att skadliga bakterier tränger in i vävnaden.