För äldre

Motståndskraftens betydelse ökar med åldern. Hos äldre människor reagerar immunsystemet inte längre lika effektivt, och förändringar i bakteriefloran är möjliga. Gefilus produkterna bidrar till att stärka motståndskraften och att rätta till eventuella förändringar i bakteriebalansen.