Under antibiotikakurer

Antibiotikakurer kan få tarmfloran ur balans, vilket leder till otrevliga magbesvär. Gefilus mjölksyrebakteriepreparat balanserar magen och tarmfloran, och främjar magens välmående under antibiotikakuren. Det är bra att använda Gefilus produkter både under och efter antibiotikakuren. Gefilus och antibiotika bör dock inte intas samtidigt, utan 2-3 timmar bör passera däremellan.